آذر دانلود

ساعت کاری بانک‌ها مشخص شد

۱۹ مرداد ۱۳۹۷

 تسنیم: شورای هماهنگی بانک‌ها بانک‌های دولتی، خصوصی و موسسات اعتباری استان تهران را تعیین کردند. از این رو به دلیل تداوم شرایط جوی و ضرورت مدیریت انرژی، ب. اتوجه به نامه شماره ۹۷/۰۱/۲۴۴۴۷ مورخ ۱۷ مردادماه سال ۹۵ استاندار تهران ساعت شروع به کار تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری در استان تهران از تاریخ ۲۰ مردادماه لغایت ۳۱ مردادماه سال جاری از ساعت ۶:۳۰ صبح می‌باشد. ضرورت دارد رعایت صرفه جویی لازم در مصرف انرژی مورد توصیه قرار گیرد.