آذر دانلود

معنی عذرخواهی یک رهبر | پایگاه اطلاع رسانی رجا

۲۴ مرداد ۱۳۹۷

رهبر انقلاب: خود امام هم همین جور بود. ایشان، هم در نوشته‌های خود هم در اظهارات خود، بارها گفت من در فلان قضیه اشتباه کردم. اقرار کرد به این که در فلان قضیه خطا کرده است؛ این خیلی عظمت لازم دارد. روح یک انسانی باید بزرگ باشد که بتواند یک چنین حرکتی را انجام دهد؛ خودش را منسوب کند به اشتباه و خطا.